ทุนศึกษาค่าเล่าเรียนปริญญาโท จากทาง University of Glasgow ประเทศสกอตแลนด์

ทุนการศึกษา Erasmus Mundus พร้อมดำเนินการตามหลักสูตรปริญญาโท โดยมีมหาวิทยาลัยกลาสโกว์เป็นพันธมิตรชั้นนำในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทหลายหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกลาสโกว์เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสี่ในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของสกอตแลนด์ 4 แห่ง

จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

 

มูลค่าทุน:

– มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายของนักเรียน (รวมค่าเล่าเรียน, ประกันเต็มรูปแบบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักเรียนในโครงการ)

– การมีส่วนร่วมในค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นหลักสูตรของนักเรียน รวมไปถึงเบี้ยยังชีพรายเดือนตลอดโครงการ

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา Central & East European, Russian & Eurasian Studies (Erasmus Mundus International Master)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้ แต่ไม่เกิน 3 ทุนจากประเทศเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใบรับรองหลักสูตรปริญญาตรี

 

วิธีการสมัคร

ส่งแบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษาพร้อมใบสมัครออนไลน์

 

 ปิดรับสมัคร

26 มกราคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gla.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ