Erasmus Mundus EMLex มอบทุนปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปี 2018

Erasmus Mundus EMLex มอบทุนการศึกษาจำนวน 13 ทุน สำหรับปี 2018 ซึ่ง European Master in Lexicography (EMLex) มีเฉพาะในหลักสูตรปริญญาโท เป็นโปรแกรมเตรียมพร้อมนักศึกษาสำหรับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในงานพจนานุกรมวิทยา

Erasmus Mundus EMLex มีหลักสูตรการศึกษานานาชาติอันเป็นเลิศ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในระดับสากลรวมถึงมีกิจกรรมที่น่าสนใจ โดยทุนการศึกษานี้นักศึกษาจากต่างชาติสามารถสมัครได้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษาจำนวน 13 ทุนสำหรับปี 2018 เริ่มเรียนในช่วงฤดูหนาว 2018/2019

-เงินสมทบค่าครองชีพ 1000 ยูโร (ประมาณ 38,000 บาท) ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร EMLex (สูงสุด 24 เดือน)

-เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

-ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศของหลักสูตรทุนนี้ : 1000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 38,000บาท) สำหรับค่าเดินทาง

-ทุนการศึกษานี้ยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับ EMJMD-EMLex ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมดในระหว่างการศึกษา รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับห้องสมุด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในส่วนงานด้านวัฒนธรรม เป็นต้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา พจนานุกรมวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-วุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

-(การคำนวณ/การประยุกต์) ภาษาศาสตร์

-(ต่างประเทศ) ภาษา

-การแปล

-การสื่อสาร / สื่อ

-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

-หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการของสมาคมการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

-หากอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คุณสามารถสมัครได้ภายใต้ข้อจำกัดที่ต้องมีใบรับรองการศึกษาในระดับปริญญาตรี ก่อนที่หลักสูตร EMLex จะเริ่มขึ้น

ประเทศพันธมิตร : ไม่ใช่ประเทศที่อยู่ในกลุ่ม EU ยกเว้นประเทศตุรกี ประเทศมาซิโดเนีย ประเทศนอร์เวย์ ประเทศลิกเตนสไตน์ และประเทศไอซ์แลนด์

ประเทศที่อยู่ในหลักสูตร : 28 ประเทศในกลุ่มสมาชิก EU + ตุรกี ประเทศมาซิโดเนีย ประเทศนอร์เวย์
ประเทศลิกเตนสไตน์ และประเทศไอซ์แลนด์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันจำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนนี้

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยในระดับ B1 และภาษาเยอรมันในระดับ B2 เป็นอย่างต่ำ

-สามารถใช้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยในระดับ B1 และใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับ B2

-ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา) ต้องได้รับการรับรองจากหนึ่งในสถาบันดังต่อไปนี้ (เทียบเท่าระดับ B1//B2)

-OnSet-Englisch การทดสอบนี้สามารถสอบได้ที่สถาบันในประเทศของคุณที่ได้รับใบอนุญาติ

-IELTS คะแนน 4.5 – 5 // 5.5-6.5

-Trinity (ISE Foundation): ISE I // ISE II

-TOEFL iBT: อย่างน้อย 42 // อย่างน้อย 72

-ความสามารถทางภาษาเยอรมัน (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา) ต้องได้รับการรับรองจากหนึ่งในสถาบันดังต่อไปนี้ (เทียบเท่าระดับ B1//B2)

-OnSet-Deutsch (ชื่อทางการ “OnDaF”) การทดสอบนี้สามารถสอบได้ที่สถาบันในประเทศของคุณที่ได้รับใบอนุญาติ

-Goethe-Institut: เกรดอย่างน้อย ‘gut’ Zertifikat B1 // เกรดอย่างน้อย ‘gut’ Zertifikat B2

-ผลการทดสอบของ TestDaF

-ปริญญาตรีการศึกษาภาษาเยอรมัน (หรือเทียบเท่า) จากมหาวิทยาลัยในหลักสูตร EMLex

-ใบรับรองผลการทอดสอบต้องมีอายุไม่เกินสองปี

-เอกสารอื่นๆ ไม่สามารถใช้ในการยืนยันความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครที่ FAU Erlangen-Nürnberg: การยื่นคำร้องสำหรับหลักสูตร EMLex ที่มหาวิทยาลัย Erlangen ต้องส่งผ่านสำนักงานปริญญาโท โดยให้ใช้แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่ FAU Erlangen และเลือกโปรแกรม “Lexikographie (Master of Arts)”

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.emlex.phil.fau.eu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ