ทุน Erasmus Mundus ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักศึกษานอกเขตสหภาพยุโรป

Erasmus Mundus เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอรัสมุสของสหภาพยุโรปที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านทางทุนการศึกษาและความร่วมมือระหว่างสถาบันในทวีปยุโรป และประเทศกำลังพัฒนา

และทุนล่าสุดที่กำลังเปิดรับสมัครก็คือทุน Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษานอกเขตสหภาพยุโรป

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน EMJMD ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ ค่าประกันสุขภาพและค่าใชจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำวิธีการสมัคร คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ec.europa.eu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ