ทุนเต็มจำนวน ERIM International เรียนต่อระดับปริญญาเอก ที่เนเธอร์แลนด์ ปี 2021

Erasmus University Rotterdam ก่อตั้งในปี 1913 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีชื่อเสียงในฐานะสถาบันที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะและความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการวิจัยทางวิชาการ

ขณะนี้ทางสถาบันกำลังมองหานักศึกษาที่มีแรงจูงใจในการเรียนต่อระดับปริญญาเอก โดยมอบการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในรูปแบบทุนการศึกษาสาขาความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและการลงทุนที่ยั่งยืน สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022

ทุนการศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมจากต่างชาติ และมีแผนที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ Erasmus Research Institute of Management

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Erasmus University Rotterdam

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวน

มูลค่าทุน : ERIM จะมอบเบี้ยเลี้ยงรายเดือนโดยในปีแรกจะได้รับ 2,395 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 90,000 บาท) ปีที่สองเพิ่มเป็น 2,720 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 103,000 บาท) ปีที่สามเพิ่มเป็น 2,920 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 110,000 บาท) และปีที่สี่จะได้รับ 3,061 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 116,000 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักเรียนต่างชาติจากนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

– ลงทะเบียนเรียนในสาขาความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและการลงทุนที่ยั่งยืน

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, MA หรือ MPhil ในสาขาธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์หรือจากสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ (ขึ้นอยู่กับโครงการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– แสดงความสนใจและแรงจูงใจอย่างชัดเจนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

– มีผลสอบ GMAT หรือ GRE ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยต้องได้คะแนน 85% ขึ้นไป (จำเป็นสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกทุกคนที่เข้าศึกษาในสถาบัน)

 

วิธีสมัคร:

ดูวิธีสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 มิถุนายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ERIM Scholarship 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ