มาแล้ว!! Ernst Mach-Grants ทุนเรียนด้านดนตรีจากรัฐบาลออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาไทยได้ศึกษาต่อด้านดนตรีคลาสสิก พร้อมทั้งโอกาสเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยด้านดนตรีและศิลปะการแสดงดัง ภายใต้โครงการทุน “Ernst Mach-Grants”

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ 1,050 ยูโร หรือประมาณ 37,000 บาท จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษาต่อด้านดนตรีระยะสั้น เป็นระยะเวลา 9 เดือน ในมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งต่อไปนี้

– The University of Music and Performing Arts, Vienna

– The University of Music and Performing Arts, Graz

– The University Mozarteum, Salzburg

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

Ms. Marissada Nilmanee
Bureau of International Cooperation Strategy (10th Floor, Building 1),
Office of the Higher Education Commission,
328 Si Ayutthaya Road, Bangkok 10400
Tel: 02 610 5405
Fax: 02 354 5570

หรือส่งเอกสารด้วยตนเองภายในวันที่ปิดรับสมัครได้ที่ที่อยู่ด้านล่างนี้

 

The Office of the Higher Education Commission will announce a list of qualified applicants who will be invited for an interview/audition on Friday, 1 March 2019. The interview/audition will take place on Wednesday, 6 March 2019 at the College of Music, Mahidol University, Siam Paragon, Floor 4A.

 

ปิดรับสมัคร:

22 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

inter.mua.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ