ESED scholarship ทุนป.โทด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน มูลค่ากว่า 729,000 บาท

ESED scholarship ทุนการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่มีศักยภาพโดดเด่นจากทั่วโลก เรียนต่อในระดับปริญญาโทด้าน Sustainable Energy Development ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองทั่วโลก

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 10 ทุนต่อปี

-มูลค่า US$ 23,000 ต่อปี สูงสุด 2 ปี (ประมาณ 729,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน / พลังงานทดแทน และ Power Sector

 

คุณสมบัติ:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

-ดำเนินการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการพัฒนาพลังงานื้ยั่งยืน ผู้สมัครที่มีสิทธิ์จะต้องเรียนแบบต็มเวลาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา (สองหรือสามภาคการศึกษา)

-เป็นพลเมืองของประเทศกำลังพัฒนา ตรวจสอบได้ ที่นี่

-มีความตั้งใจที่จะกลับไปยังประเทศของตนหลังสำเร็จการศึกษา

-เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมอยู่ในระดับท็อป 20% ของชั้นเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังระบบรับสมัคร ESED Online Scholarship ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2019

 

ปิดรับสมัคร:

8 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.globalelectricity.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ