ทุนป.เอก เต็มจำนวนเป็นเวลา 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน

ตามข้อตกลงระหว่าง Chinese Academy of Sciences (CAS) และ World Academy of Sciences (TWAS) เพื่อสร้างความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยให้การสนับสนุนนักศึกษาและนักวิชาการจากทั่วโลกได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ประเทศจีนนานถึง 4 ปี

CAS-TWAS President’s Fellowship Programme เป็นโครงการทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิชาการที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศจีนได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), University of Science and Technology of China (USTC) หรือสถาบัน CAS ทั่วประเทศจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนเต็มจำนวนเป็นเวลา 4 ปี ไม่สามารถขยายเวลาต่อได้

-ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน (ครอบคลุมค่าที่พักค่าครองชีพอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการประกันสุขภาพ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากประเทศใดก็ได้

-อายุไม่เกิน 35 ปีในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

-ไม่เป็นพลเมืองของจีน

-เป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ UCAS และ USTC

-มีหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับทุนจะเดินทางกลับประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษาในประเทศจีนตามข้อตกลง CAS-TWAS

-มีผลการทดสอบภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://twas.org

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

twas.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ