มาแล้ว!! ESMT Asia Scholarship ทุนเรียนต่อปริญญาโทสำหรับนักศึกษาเอเชียที่เยอรมนี

ESMT Asia Scholarship เป็นทุนการศึกษาจาก ESMT Berlin หรือสถาบันการจัดการและเทคโนโลยีแห่งยุโรป ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในภูมิภาคเอเชียที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 5,000 ยูโร (ประมาณ 176,000 บาท) จำนวน 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย

2. ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในประเทศบ้านเกิด

3. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดี และมีความเป็นผู้นำ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการ ผ่านทางเว็บไซต์ degrees.esmt.berlin

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤษภาคม และ 31 กรกฎาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

degrees.esmt.berlin

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ