ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับป.ตรี และสูงกว่าป.ตรี ที่ Bond University ประเทศออสเตรเลีย

Bond University มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศออสเตรเลีย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา Europe Excellence Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน $2,500 (ประมาณ 78,000บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ Bond University ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการตอบรับสามารถสมัครผ่านแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

-หลักสูตรที่ไม่สามารถสมัครรับทุนนี้ ได้แก่ Master of Psychology, Study Abroad and Exchange Programs, Bachelor of Medical Studies และ Doctor of Physiotherapy

-มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

-ยังไม่ได้เริ่มการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีที่ Bond University

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ของ Bond University ผ่านเว็บไซต์ https://apply.bond.edu.au/

 

ปิดรับสมัคร:

24 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bond.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ