ทุนวิจัยดาราศาสตร์ ESO สนับสนุนเต็มจำนวน มีเบี้ยเลี้ยง พร้อมโอกาสย้ายถิ่นฐาน

องค์การยุโรปเพื่อการวิจัยทางดาราศาสตร์ในซีกโลกใต้ (ESO) เป็นองค์กรดาราศาสตร์ระหว่างรัฐบาลที่สำคัญที่สุดในยุโรปและเป็นหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ภาคพื้นดินที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในโลก

ESO ดำเนินโครงการโดยเน้นไปที่การออกแบบ การสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสังเกตการณ์ภาคพื้นดินเพื่อช่วยให้นักดาราศาสตร์ค้นพบความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผู้สมัครที่ได้รับเลือกจะได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมรับการสนับสนุนจาก ESO โดยมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมความสัมพันธ์ร่วมกับชิลี และมีส่วนร่วมระหว่างการทำงานของ ESO และชิลีในการดำเนินการต่างๆ

 

 

คุณสมบัติ:

– มีวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์ หรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์

ทักษะทางด้านภาษา: ตำแหน่งนี้ต้องการผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสเปน (การพูดและการเขียน) ได้อย่างคล่องแคล่ว หากมีทักษะในด้านภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดคุณสมบัติอื่นๆ ได้ที่นี่

 

การสนับสนุน:

ทาง ESO เสนอค่าตอบแทนตามเงื่อนไขขององค์กรให้กับผู้สมัครที่ได้รับเลือก รวมทั้งเงินเดือนที่ต่อรองได้ (ปลอดภาษี) สวัสดิการทาการแพทย์ การศึกษา และทางสังคมอื่นๆ

นอกจากนี้ยังเสนอความช่วยเหลือทางการเงินในการย้ายถิ่นฐานของครอบครัว (หากจำเป็น)

 

วิธีสมัคร:

ดูวิธีสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

29 พฤษภาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ