สหภาพยุโรป (EU) รับสมัครนักศึกษาจบใหม่ฝึกงาน พร้อมรับเงินเดือน 40,000 บาท!

อีกหนึ่งสถานที่ฝึกงานที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาจบใหม่! เมื่อสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (European Union) ได้เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจฝึกงานในฝ่ายสื่อและข้อมูลข่าวสาร รวมถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลา 6 เดือน อีกทั้งยังได้รับค่าตอบแทนรายเดือนด้วย!

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ฝ่ายสื่อและข้อมูลข่าวสาร

 

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ:

– ดูแลและพัฒนาด้านสื่อออนไลน์

– ดูแลเนื้อหา และเตรียมสื่อต่างๆ สำหรับสื่อดิจิทัล

– สนับสนุนการประสานงานกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกประเทษ เช่น สถานทูต และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

– ช่วยในการจัดทำรายงานข่าวประจำวัน

– เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาตามโอกาส รวมถึงร่างรายงานการประชุม

– มีส่วนร่วมในด้านการบริหาร

 

ระยะเวลาฝึกงาน:

เริ่มฝึกงานในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาด้านการสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อ

– สนใจเกี่ยวกับสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

– มีทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ยอดเยี่ยม

– มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และสรุปรายงาน

– มีความรู้ด้านการออกแบบกราฟิก หรือการผลิต VDO เชิงสร้างสรรค์

 

ค่าตอบแทน:

1,200 ยูโรต่อเดือน (ราว 40,000 บาท)

 

เอกสารที่ต้องใช้:

– Curriculum vitae (CV) ที่กรอกผ่าน Europass

– Cover letter อธิบายว่าเหตุใดถึงสนใจฝึกงานในตำแหน่งนี้

– ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล [email protected] พร้อมตั้งชื่อหัวข้อว่า “Funded Traineeship – Political, Press and Information Section”

 

หมดเขตรับสมัคร:

11 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

europa

Facebook: @EUinThailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ