ส่งผลงานศิลปะหัวข้อ “The Future We want” ลุ้นประกวดกับ UN ณ สวิตเซอร์แลนด์

สำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (United Nations Office at Geneva – UNOG) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งประกวดผลงานศิลปะระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “The Future We want เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี องค์การสหประชาชาติ”

โดยกระทรวงการต่างประเทศจะคัดเลือกผลงานศิลปะ จำนวน 1 ผลงาน เพื่อส่งเข้าประกวดร่วมกับผลงานศิลปะจากประเทศอื่นๆ รายละเอียดและกติกาการส่งผลงานมีดังนี้

 

 

รูปแบบผลงาน:

1. สะท้อนหัวข้อ “The Future We want”

2. รูปแบบดิจิทัล (ไม่มีการเคลื่อนไหว) ภาพวาด หรือ ภาพร่างหรือภาพลงสี โดยใช้ปากกา ดินสอ แท่งถ่าน สีพาสเทล สีน้ำมัน สีอะคริลิค หรือสีน้ำ

3. ไม่รับผลงานที่เป็นภาพถ่าย รูปปั้น เพลงหรือวีดีโอ

4. ขนาดผลงานศิลปะไม่เกิน 100X160 เซนติเมตร

5. มีคำบรรยายผลงานศิลปะไม่เกิน 50 คํา (ภาษาอังกฤษ)

6. สามารถสแกน หรือถ่ายภาพผลงานศิลปะในระบบดิจิทัล ความละเอียดเท่ากับ 720 dpi เพื่อให้สามารถ สแกนได้ในรูปแบบ JPG หรือ PNG

7.ส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ 1 ชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน รวมทั้งไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น

8. ไม่เข้าข่ายเรื่องทางเพศ ความรุนแรง การดูหมิ่น ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ ศาสนาอาชีพ อายุ และไม่ใช่ภาพอนาจาร นอกจากนั้น ต้องไม่มีนัยส่งเสริมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ยาสูบ อาวุธ กิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย หรือเนื้อหาทางการเมือง

9. ไม่สะท้อนความไม่พึงพอใจที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้เกลียดชัง และไม่ส่งผลให้บุคคลหรือองค์กรได้เสื่อมเสีย

 

ลิขสิทธิ์:

ผลงานศิลปะเป็นลิขสิทธิ์ของศิลปินที่ส่งผลงาน ทั้งนี้ สหประชาชาติสามารถนําผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์ได้ในกิจกรรมที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งสามารถผลิตดเพิ่ม แจกจ่าย จัดแสดง และทําสําเนา เพื่อประชาสัมพันธ์ในงานของสหประชาชาติ โดยให้เครดิตแก่ศิลปิน

 

เกณฑ์การตัดสินของกระทรวงการต่างประเทศ:

1. ความสอดคล้องกับหัวข้อ “The Future We Want”

2. ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่ม

3. รูปแบบผลงานตรงตามที่กําหนด

4. ส่งผลงานในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2553

 

เกณฑ์การตัดสินของสหประชาชาติ:

รอบแรก – สาธารณชนจากทั่วโลกร่วมกันโหวตออนไลน์

รอบสอง – เยาวชนผู้มีทักษะด้านศิลปะร่วมกันตัดสินผลงานที่ชนะเลิศ

 

รางวัลการประกวดของสหประชาชาติ:

รางวัลที่หนึ่ง – รางวัลพิเศษจากผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และผลงานศิลปะจะได้รับการจัดแสดงที่สํานักงานฯ ในช่วงเวลาที่กําหนด

รางวัลที่สองถึงรางวัลที่สี่ – หนังสือบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานศิลปะของศิลปินที่ได้รับรางวัล

 

การส่งผลงานศิลปะ จะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

1. ชื่อศิลปิน

2. ชื่อผลงาน

3. คําบรรยายผลงานศิลปะไม่เกิน 50 คํา (ภาษาอังกฤษ)

4. รายละเอียดการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, ที่อยู่)

 

หมดเขตรับสมัคร:

13 มีนาคม 2563

 

สอบถามเพิ่มเติม:

กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 12116

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaimfa1004@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ