ทุนกว่า 3,000,000 บาท ศึกษาต่อป.โทด้าน MBA มหาวิทยาลัย Harvard สหรัฐอเมริกา

Harvard University MBA Scholarship คือทุนให้นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก ได้เรียนต่อระดับปริญญาโทในด้าน Master of Business Administration (MBA) ที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลากว่า 2 ปี

Harvard University ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกด้านโปรแกรมธุรกิจ และทุนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Boustany รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนช่วยเหลือทางการเงิน 95,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 3,000,000 บาท)

– ค่าที่พัก

– ค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัคร

– มีผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยมในระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตร MBA ก่อนจึงจะสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV พร้อมรูปถ่าย

– คะแนน GMAT

– จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครได้โดยส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล admissions@boustany-foundation.org

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

boustany-foundation

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ