ทุนเต็มจำนวน Ewan Cameron เรียนต่อที่ University of Edinburgh ปี 2560 !!

  ทุนการศึกษาสุดท้ายที่นำมาฝากในวันนี้ก็มาจากสหราชอาณาจักร...