ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนกว่า 200,000 บาท ระดับป.โท จำนวน 5 ทุน ประเทศแคนาดา

ในแต่ละปี University Of The Fraser Valley ประเทศแคนาดา ได้มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติมากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทุน International Excellence Entrance Scholarship

เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโทในสาขาใดก็ได้ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน นักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นมีโอกาสลุ้นรับทุนถึง 5 จำนวนด้วยกัน! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาช่วยเหลือค่าเล่าเรียนจำนวน 10,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 200,000 บาท) จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาใดก็ได้ที่ University Of The Fraser Valley เปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาที่ University Of The Fraser Valley ในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายหรือ

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่พึ่งจบการศึกษาด้วยผลการเรียนโดดเด่น หรือมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.50

โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุน ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

– Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

Fall semester: 1 เมษายน 2020

Winter semester: 1 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

international.ufv.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ