คอร์สออนไลน์จาก Chula MOOC “เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : What (Love) is in the air?”

เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับคำว่า Chula MOOC กันมากเลยทีเดียว เพราะมันคือแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เริ่มต้นเดือนใหม่อย่างมีนาคมนี้ก็มีคอร์สเปิดใหม่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนฟรีๆ

นั่นก็คือคอร์สออนไลน์ “เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : What (Love) is in the air?” คอร์สสร้างความตระหนักให้รักในสิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคอร์ส และรายละเอียดการรับสมัครได้ดังด้านล่างนี้

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

รายวิชาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : What (Love) is in the air? จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ร้ายแรงขึ้นทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่แปลกประหลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนขึ้น ฝนไม่ตกเกิดภาวะน้ำแห้งแล้ง และที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ประสบกับปัญหาเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้รับผลกระทบโดยตรงทำให้รัฐบาลต้องประกาศหยุดเรียน

สำหรับเนื้อหาวิชานี้จะกล่าวถึงความเชื่อมโยงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะโลกร้อน และมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมตลอดจนแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบทางด้านอากาศที่ถูกต้องและเหมาะสม

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับอากาศนำไปใช้งานได้จริงและสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

เริ่มลงทะเบียน:

13 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563

 

หลักสูตร:

4 บทเรียน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สมัครเรียนได้ที่นี่

 

มาร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นกันเถอะ : )

 

ที่มา: mooc.chula

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ