ทุนเรียนต่อป.โท คณะวิทยาศาสตร์ ไม่จำกัดสาขา ที่ U. of Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ทุน Excellence Fellowship เป็นอีกหนึ่งทุนจากรัฐบาลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Geneva ในคณะวิทยาศาสตร์

ทางคณะวิทยาศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้สมัครที่มีความโดดเด่นและมีแรงจูงใจที่จะเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน CHF 10’000 – CHF 15’000 (ราว 300,000 – 450,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทสาขาวิชาใดก็ได้ ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Geneva

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

– ได้ทำการสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย Geneva ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาใดก็ได้

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unige.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ