TU Delft มอบทุนป.โทเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าครองชีพ เรียนต่อที่เนเธอร์แลนด์

Delft University of Technology สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดมอบทุนการศึกษา Justus & Louise van Effen Excellence Scholarships สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทที่ TU Delft

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ตลอดจนค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท (2 ปี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ลงทะเบียนเรียนหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโท 2 ปีของ TU Delft โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับปริญญาตรี 80 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงภายนอกประเทศเนเธอร์แลนด์

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครปริญญาโท และ อัพโหลดใบสมัครทุนการศึกษาแนบมาพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tudelft.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ