Facebook เปิดรับนักศึกษาฝึกงานด้าน Content Strategy ในสหราชอาณาจักร ปี 2019

Facebook เปิดรับใบสมัครนักศึกษาที่สนใจฝึกงานด้าน Content Strategy ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี 2019

ผู้ฝึกงานจะต้องกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษ วารสารศาสตร์ การออกแบบข้อมูล สื่อใหม่ ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังต้องสามารถกำหนดวันที่สำเร็จการศึกษา ไม่ช้ากว่าเดือนธันวาคมปี 2018

การฝึกงานนี้เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ ให้สามารถเข้ามาร่วมค้นหาประสบการณ์แบบไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานด้าน Content Strategy ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2019 กับ Facebook

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาภาษาอังกฤษ วารสารศาสตร์ การออกแบบข้อมูล สื่อใหม่ ระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถกำหนดวันที่สำเร็จการศึกษา ไม่ช้ากว่าเดือนธันวาคมปี 2018

– มีประสบการณ์ในการเขียนแก้ไข และ / หรือวางแผนเนื้อหาออนไลน์ (อาจเป็นสิ่งพิมพ์ของโรงเรียน เว็บไซต์ บริษัท บล็อกส่วนตัว แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และอื่นๆ )

– มีความใส่ใจในรายละเอียด และมีความสามารถในการจัดการหลายโครงการพร้อมๆ กันได้

– มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

– มีความหลงใหลใน Facebook

– มีความคุ้นเคยกับเครื่องมือทางโซเชียลมีเดีย และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ

– มีประสบการณ์ก่อนหน้ากับการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเชิงบวก

– ประสบการณ์ก่อนหน้ากับเนื้อหาบนมือถือเชิงบวก

– ต้องมีลิงก์ไปยังผลงานออนไลน์ของคุณ หรือลิงก์ไปยังตัวอย่างการเขียน / เนื้อหา (พร้อมกับคำอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของคุณในการพัฒนาเนื้อหา)

 

วิธีการสมัคร:

กรุณาส่งประวัติและจดหมายสมัครงาน พร้อมติดต่อไปยังองค์กรเพื่อยื่นความประสงค์อยากจะสมัครเพื่อฝึกงานทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ โปรดติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ