ประกวดศิลปกรรมเยาวชน FAI-FAH Art Contest 2019 ชิงทุนการศึกษาและอื่นๆ

โอกาสที่เยาวชนของชาติ จะได้แสดงพลังและความสามารถ ไม่ว่ารุ่นเล็ก หรือรุ่นใหญ่ พร้อมลุ้นชิงทุนการศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน!!

มูลนิธิทีเอ็มบี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีเอ็มบี ครั้งที่ 4 : FAI-FAH Art Contest 2019 หัวข้อ “เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน

 

 

กลุ่มอายุการเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ:

– กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

– กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 

ประเภทของงานศิลปกรรม:

– ประเภทภาพศิลปกรรม 2 มิติ

 

เงื่อนไข และข้อกำหนดในการส่งเข้าประกวด:

– สร้างสรรค์บนกระดาษ ขนาด A2 (42 x 60 ซ.ม.)

– ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งผลงานผ่านทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เท่านั้น โดยส่งได้คนละ 1 ผลงาน

– โรงเรียนสามารถคัดเลือกผลงานส่งได้สูงสุด ระดับชั้นละไม่เกิน 5 ผลงาน (10 ผลงาน/โรงเรียน)

– เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ภายในปี พ.ศ. 2562 ไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

– ผู้ส่งงานเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ระดับชั้น, โรงเรียน, ชื่อผลงาน, เทคนิค และ แนวคิด “เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” ที่ด้านหลังผลงาน

– แนวคิด “เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 3 บรรทัด

** โรงเรียนที่จะส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเข้าร่วมกิจกรรม DIY “มินิอัลบั้มจากกระดาษแผ่นเดียว” กับ โครงการไฟ-ฟ้า โดยสามารถติดต่อฝ่ายประสานงาน เพื่อขอรายละเอียด **

 

กำหนดการ:

– ระยะเวลาส่งผลงาน : วันนี้ – 27 กันยายน 2562

– การประกาศผล: วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ทาง www.tmbfoundation.or.th

 

การส่งผลงาน:

จัดส่งรูปผลงานได้ที่ ตู้ ปณ. 74 ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

 

รางวัลในแต่ละระดับ:

มีดังนี้

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน

– รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 1,500 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

*หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นอันสิ้นสุด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี (ไม่คืนผลงานให้ผู้ส่งเข้าประกวด) และโครงการมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ได้โดยไม่มีค่าตอบแทน

 

ติดต่อสอบถาม:

– ฝ่ายประสานงานโครงการ 089-836-4417, 085-553-2206

– LINE ID: fai-fah

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ