ทุนวิจัยป.เอก ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า มูลค่าสูงสุด 846,000 บาท ที่ประเทศออสเตรเลีย

Hidden Vale Wildlife Conservation Top-Up Scholarship ทุนการศึกษาจาก University of Queensland มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยทุนนี้จัดมอบแก่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อปริญญาเอก Doctor of Philosophy และเป็นผู้ที่กำลังทำวิจัยด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับโครงการ Hidden Vale Wildlife

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $27, 596 หรือ $7000 (ประมาณ 846,000 – 214,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการวิจัยขั้นสูง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ทรานสคริปต์

-Statement of Purpose

-จดหมายแนะนำตัว

-จดหมายรับรอง

-CV

-ผลการทดสอบ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 โดยมีคะแนนแต่ละแบรนด์ 6.0 คะแนน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงสามารถสมัครขอทุนได้

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.uq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ