ทุนไฟ-ฟ้า ประจำปี 2563 ทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุน FAI-FAH Scholarship ทุนเรียนฟรีจนจบการศึกษา หรือทุนไฟฟ้า ประจำปี 2563 จากมูลนิธิทีเอ็มบีเพื่อจุดประกายประชาชน (TMB Foundation)

โดยมีทุนการศึกษาให้ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ รวมแล้วกว่า 20 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสายสามัญ: ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม. 5) ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องปีละ 7,000 บาท จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

– ทุนสายอาชีพ: ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1 – ปวช. 2) ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องปีละ 14,000 บาท จนถึง ปวช. 3

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นเด็กไฟ-ฟ้า 3 เดือนขึ้นไป และ มาเรียนที่ไฟ-ฟ้าสม่ำเสมอ

– เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนชุมชนและมีบทบาทในการช่วยเหลือที่ชัดเจน

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 หรือ ปวช. ปี 1 –  2

– มีผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.00

– ปัจจุบันไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่

– สามารถสมัครได้ 1 ทุนฯ ต่อหนึ่งครอบครัว

– สามารถสละเวลาทำกิจกรรมจิตอาสาได้อย่างน้อย 30 ชั่วโมงต่อปี

 

วิธีการสมัคร:

– เปิดรับสมัครออนไลน์ : ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 กรอกใบสมัครที่นี่ คลิก

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ : https://www.tmbfoundation.or.th

– สัมภาษณ์ : ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์  ถึง  8 มีนาคม 2563 ที่ ไฟ-ฟ้า แต่ละศูนย์

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ : วันที่ 15 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ : https://www.tmbfoundation.or.th

– ยื่นเอกสาร : ระหว่างวันที่ 15 – 31 พฤษภาคม 2563 ยื่นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ไฟ-ฟ้า แต่ละศูนย์

– ปฐมนิเทศน์เด็กทุนฯและผู้ปกครอง : 14 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tmbfoundation

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ