โครงการ FameLab การแข่งขันการนำเสนอด้านวิทย์ ชิงรางวัล พร้อมลุ้นเป็นตัวแทนแข่งที่ UK

โครงการ FameLab คือ การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก และได้สร้างคุณประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนนับไม่ถ้วน

โครงการ FameLab จัดขึ้นในรูปแบบของการแข่งขัน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้เวลา 3 นาทีในการบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับและได้ใจความ ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟัง โดยผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายจากคนในแวดวงการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์

 

 

รางวัล:

ผู้ชนะจะได้รับรางวัลและลุ้นเป็นตัวแทนของ FameLab Thailand ไปแข่งในเวทีนานาชาติ International FameLab ที่สหราชอาณาจักร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมี สัญชาติไทย อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป (ภายใน 4 พ.ค. 2019) และกำลังศึกษาหรือทำงานในสายงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM)

2. เราเปิดรับสมัคร:

– อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ และคุณครูสายวิทยาศาสตร์ ที่จบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ

– นักวิจัยซึ่งมีงานวิจัยเดิม หรือ meta studies อยู่แล้ว

– บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ผู้ดูแลสิทธิบัตร นักสถิติ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมต่างๆ

– นักศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

– บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ในกองทัพ หรือหน่วยงานรัฐบาล

– บุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ในอุตสาหกรรม หรือธุรกิจต่างๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เข้าร่วมการแข่งขันผ่านทาง VDO: ส่งเรื่องราววิทยาศาสตร์ หรือหัวข้องานวิจัยของคุณภายใน 3 นาทีผ่านทางวิดีโอ ภายในวันที่ 22 มี.ค. 2019 อ่านการเตรียมพร้อมและเคล็ดลับที่นี่

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกสู่รอบต่อไปวันที่ 26 มี.ค. 2019

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

ลงทะเบียนเข้าร่วม FameLab Thailand 2019 โดยผ่านส่งคลิปวิดิโอได้ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.britishcouncil.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ