ทุนเรียนต่อ Wilfrid Laurier University ระดับปริญญาตรี ที่แคนาดา ปี 2021

Wilfrid Laurier University เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตั้งอยู่ในเมืองวอเตอร์ลู รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งยังเสริมโอกาสด้วยหลักสูตรนอกเวลาสำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกลงทะเบียนในหลักสูตรปกติ

Farouk and Dawn Ahamed International Student Scholarships เป็นทุนช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี ครอบคลุมค่าเล่าเรียนโดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดหากองทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถเรียนต่อในแคนาดาได้

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Wilfrid Laurier University

– สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

– รูปแบบทุนการศึกษา : กองทุนสนับสนุนช่วยเหลือในรูปแบบค่าเล่าเรียนของหลักสูตรปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับใบสมัครจากนักเรียนทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีกับทางมหาวิทยาลัย ในฐานะนักศึกษาต่างประเทศ

– ต้องมีหลักฐานคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขของการสมัครเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Farouk and Dawn Ahamed International Student Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ