สำนักงาน อย. รับสมัครเจ้าหน้าที่เขียนข่าว เงินเดือน 20,000 ก่อนสิ้นเดือนเมษายน

หากคุณอยากทำงานเกี่ยวกับคอนเทนต์ออนไลน์ แต่ก็อยากจะร่วมงานกับหน่วยงานราชการด้วย นี่น่าจะเป็นโอกาสดีของคุณที่จะได้ร่วมงานกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ขณะนี้ทางสำนักงาน อย. กำลังต้องการเจ้าหน้าที่เขียนข่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งคนที่สนใจต้องพร้อมเริ่มงานในต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึง โดยรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงานมีดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

เจ้าหน้าที่เขียนข่าว

 

จำนวนที่เปิดรับ:

1 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน:

20,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะด้านการเขียนข่าวและประสบการณ์ด้านงานข่าวไม่ต่ำกว่า 3 ปี

– สามารถปฑิบัติงานด้านข่าวทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการได้

– สามารถปฎิบัติงานได้ก่อนเวลา 08.00 น.

– มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีวินัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองที่กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 6 ตึกสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร:

24 เมษายน 2563

 

วันเริ่มปฎิบัติงาน:

1 พฤษภาคม 2563

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ