ประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ 20 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 95,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ใครว่านิทานเป็นเรื่องเด็กเล่น มาเปลี่ยนเรื่องเด็กๆ ให้เป็นผลงานสร้างชื่อพร้อมลุ้นรางวัลกันดีกว่า!!

มูลนิธิเด็ก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ 20 หัวข้อ “โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย” เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 40 ปี มูลนิธิเด็ก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 95,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

 

 

กติกาการประกวด

– ผู้ส่งผลงาน : บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

– เนื้อหา/เนื้อเรื่อง : ส่งเสริมจินตนาการ สนุกสนาน ชวนอ่าน ให้แง่คิดและแฝงมุมมองที่น่าสนใจ

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งแนวคิด โครงเรื่องและรูปแบบการนำเสนอ ไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด

– ไม่จำกัดรูปแบบ อาจเป็นเรื่องจินตนาการ (Fantasy) หรือเรื่องแนวเหมือนจริง (Realistic)

– เป็นงานประพันธ์ใหม่ ไม่เคยแปล ลอกเลียน หรือดัดแปลงโครงเรื่องจากที่อื่นใด (หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)

– ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดและไม่เป็นลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการอื่นๆ

– ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ (ใช้กระดาษเพียงด้านเดียว ไม่พิมพ์ด้านหลัง)

 

ขั้นตอนเข้าร่วมประกวด

1. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ffcbook.com หรือ FB : ffcbooks

2. ส่งผลงานความยาวขนาดที่กำหนดพร้อมแนบใบสมัคร

3. ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับผลงานทางโทรสาร อีเมล์ และสื่อออนไลน์ทุกประเภท

4. เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2562 เท่านั้น โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และจะมี การประกาศผลการประกวดในช่วง เดือนมิถุนายน 2562

 

ติดต่อสอบถาม

– สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก : www.ffcbook.com

– FB : ffcbooks

– โทร. 02-881-1735 ต่อ 31 / 082-985-1427

– Line ID : ffcbook

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ