ทุนเด็กใหม่สำหรับนศ. ต่างชาติ เรียนต่อปริญญาตรีที่ Simmons University มูลค่ากว่า 900,000 บาท

Simmons University ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพระดับประเทศ ให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างหลากหลายโดยเฉพาะการผลักดันพื้นที่ให้กับนักศึกษาหญิงในการทำงานแวดวงต่างๆ

เพื่อสนับสนุนความสามารถพิเศษและผลการเรียนที่โดดเด่นของนักศึกษาต่างชาติ ทาง Simmons University จึงมีความยินดีที่จะประกาศทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2021

ทุนนี้จะคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลงานและอื่นๆ ของผู้สมัคร ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินสนุบสนุนมูลค่า 27,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 900,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Simmons University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : เงินสนับสนุน 27,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 900,000 บาท) สามารถต่ออายุได้สูงสุด 4 ปี เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาอเมริกันสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องมีผลงานหรือคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทุนกำหนด

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

First-Year Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ