ทุนนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อปริญญาตรีที่ Finlandia University สหรัฐอเมริกา ปี 2021

Finlandia University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใน Upper Peninsula ที่สวยงามของ Michigan ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ 100 อันดับแรกของ Regional Colleges Midwest มีพันธกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา

ด้วยเหตุนี้ ทาง Finlandia University จึงมีความภูมิใจที่จะเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถในสหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2021 – 2022

โดยทุนนี้จะมอบรางวัลให้กับนักศึกษาต่างชาติใน USA ผ่านรูปแบบค่าธรรมเนียมของหลักสูตรปริญญาตรีโดยจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยเป็นหลัก

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Finlandia University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรีบางส่วนหรือเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเลือก

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศ ไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรี สาขาธุรกิจ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศิลปะและการออกแบบ และศิลปศาสตร์ที่เปิดสอนที่ Finlandia

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– Duolingo : 58

– IELTS : 6.0

– TOEFL IBT : 79

– TOEFL PBT : 550

– TOEFL CBT : 213

– PTE : 53

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Academic Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ