องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 9 อัตรา หมดเขต 25 ตุลาคมนี้

องค์การสะพานปลา เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วยนโยบายรับสมัครสอบ มีประกาศดังนี้

องค์การสะพานปลาประกาศเรื่องเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. วิศวกรโยธา

– อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– วุฒิปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขาโยธา /ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(คบ.บ. โยธา, ก่อสร้าง) /อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.โยธา)/วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง)

– สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD ได้

– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อกำหนดขององค์การสะพานปลา

 

2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม

– อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม /เคมีวิศวกรรม

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ทุกสาขา

 

3. นักบัญชี 3

– อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี (ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel

 

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามีความรู้ด้านกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

 

5. นิติกร 3

– อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

 

6. บุคลากร 3

– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครและถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– วุฒิปริญญาตรี :บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word, Microsoft Excel

 

7. ช่างก่อสร้าง 2

– อัตราเงินเดือน 10,150 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

– เพศชาย/หญิง มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา, ช่างเทคนิค

 

การรับสมัคร:

ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

แผนกการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ