กระทรวงแรงงาน เปิดอบรม “คนครัวบนเรือ” รายได้ราว 40,000 – 90,000 บาท/เดือน

อาชีพคนครัวบนเรือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการทำเงินก้อนโตในอุตสาห์กรรมการเดินทางและท่องเที่ยว เนื่องจากตำแหน่งนี้ เป็นหนึ่งในงานที่ผู้ประกอบการมีความต้องการสูงมากในปัจจุบัน ทั้งสำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ เรือพณิชย์ และเรือท่องเที่ยว

 

ทางกระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดให้คนครัวบนเรือ ต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ กพร. กำหนด

 

รายได้ของอาชีพนี้ สูงถึงเดือนละ 40,000 – 90,000 บาท ตามนโยบายการจ้างงานของแต่ละองค์กร นั่นทำให้กรมแรงงานเล็งเห็นถึงโอกาสสนับสนุนให้คนไทยมีรายได้ จึงได้เปิดจัดอบรมงานคนครัวบนเรือมาแล้วหลายรุ่นเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก และขับเคลื่อนนโยบาย 3A กระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาทักษะให้กับแรงงาน เป็นแรงงานคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ผู้ที่สนใจอยากเข้ารับการอบรมนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

 

 

รายละเอียดการจัดอบรม:

– จัดโดยกระทรวงพัฒนาแรงงาน

– สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)

– กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม 2019 และ 17 – 22 กันยายน 2019

– ระยะเวลาในการฝึก 42 ชั่วโมง

– ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 

 

หัวข้อที่เปิดสอบ

– ข้อความปลอดภัยและสุขภาพในการปฏิบัติงาน

– สุขลักษณะส่วนบุคคลและอาหาร

– ทักษะการประกอบอาหาร การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ โภชนาการและสุขภาพ

– การจัดการและการควบคุมดูแลครัว

– การจัดการของเสียในครัว

– มุมมองด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมและการรับสมัคร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน

 

ที่มา: jobthaidd

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ