มช.เปิดหลักสูตรระยะสั้น “เทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า” ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเพียง 1,000 บาท

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดหลักสูตรระยะสั้นด้าการเกษตรให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน!

หลักสูตรเทคโนโลยีการฟื้นฟูป่า หลักสูตรอบรมระยะสั้นที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้เรียนรู้วิธีการฟื้นฟูป่าที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เทคนิคการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง การออกแบบเรือนเพาะชำกล้าไม้ และองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูป่าอีกมากมาย โดยเนื้อหาของหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การอบรมภาคทฤษฎีรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 8 หัวข้อ) และการอบรมภาคปฏิบัติรูปแบบออนไลน์ (จำนวน 7 หัวข้อ)

มาดูรายละเอียดกันเลย

 

 

คุณสมบัติ:

ไม่จำกัดอายุ

 

จำนวนที่เปิดรับ:

30 คน

 

ค่าสมัคร:

นักศึกษา 500 บาท บุคคลทั่วไป 1,000 บาท (ชำระตอนสมัคร)

 

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2020

 

วันที่เริ่มหลักสูตร:

1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2020 (สามารเรียนด้วยตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

 

รูปแบบของหลักสูตร:

ออนไลน์

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้ใบรับรองสมรรถนะด้านความสามารถในการวางแผนขั้นตอนการฟื้นฟูป่าให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์กิจกรรม

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ