ฟรี!! อบรมสอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จัดอบรมสอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้

 

 

กำหนดการ:

วันเสาร์ที่ 14 กันยาายน 2562

 

วิทยากร:

อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ:

ครูผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ เพื่อใช้สอน 4 ทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

 

วิธีการสมัคร:

สแกน QR Code เพื่อสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Thailand TESOL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ