12 คอร์สออนไลน์ “ภาษาอังกฤษ” จากมหาวิทยาลัยดังทั่วไทย ลงทะเบียนเรียนฟรี!!

“ภาษาอังกฤษ คือกุญแจสู่ความสำเร็จ”

ประโยคข้างต้นเรียกได้ว่าเป็นนิยามของยุคปัจจุบันอย่างแท้จริง เพราะไม่ว่าจะในสายงานไหน ไม่ว่าคุณจะเลือกทำอาชีพอะไร หรือแม้แต่ในแวดวงการศึกษา ภาษาอังกฤษถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่จะนำคุณไปสู่โอกาสต่างๆ ได้อย่างมากมาย

อีกหนึ่งความโชคดีของคนในยุคดิจิทัลก็คือ เรามีแหล่งเรียนรู้ดีๆ ให้เลือกศึกษาได้อย่างจุใจ ตัวอย่างเช่นบรรดาคอร์สเรียนออนไลน์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนได้แบบฟรีๆ ซึ่งแต่ละสถาบันก็มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่หลากหลายให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ

 

 

ตัวอย่างเช่น

ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร

สังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการสื่อสารกับผู้ป่วยในร้านยาฉบับเบื้องต้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการใช้ยาและอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

 

ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ

สังกัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะแนะนำการทำกราฟเบื้องต้นก่อน ปูพื้นฐานให้แน่นเพื่อให้คุณสามารถอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษได้ ก่อนจะเริ่มบทเรียนต่อไปที่ลึกมากยิ่งขึ้น

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

สังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม

สังกัด : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับการใช้ภาษาอังกฤษในแผนกต่างๆ โรงแรม โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง การพูด เน้นคำศัพท์เฉพาะในงานโรงแรม และสำนวนการสนทนาที่ใช้ในแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์

สังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะเป็นการฝึกฝนคำศัพท์ วลี สำนวนและประโยคที่ใช้ในวงการคอมพิวเตอร์ และศึกษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้สามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน

สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เช่น การซักประวัติ การทำแผล การฉีดยา การเก็บสิ่งส่งตรวจ การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด ฯลฯ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติในบริบทการติดต่อ การซื้อขาย และการใช้บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในต่างประเทศ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะเรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องทุกด้าน พร้อมเน้นการออกเสียงเฉพาะคำ กับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้น

 

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม

สังกัด : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การสื่อสารในองค์กรไปจนถึงการนำเสนองานด้านช่างอุตสาหกรรม

 

ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน

สังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะพาไปศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง

 

ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

สังกัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในระดับพื้นฐาน เจาะลึกไปด้านการฟังและการพูด เหมาะสำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

 

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา

สังกัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางไปเรียน : สมัครที่นี่

คำอธิบายรายวิชา : วิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ ข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งฝึกผู้เรียนให้รู้จักเลือกข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบได้อย่างเหมาะสม

 

จะเห็นได้ว่าแค่วิชาภาษาอังกฤษอย่างเดียวก็มีคอร์สน่าเรียนแยกย่อยไปในแต่ละสาขา, สายอาชีพ รวมถึงทักษะเสริมอื่นๆ อีกมากมาย  ใครสนใจรายวิชาไหนสามารถลงทะเบียนได้เลยวันนี้! แล้วรับรองว่าในปลายปี หากเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นอย่างแน่นอน :)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ