เตรียมตัวลงทะเบียนให้ทัน!! กับคอร์สออนไลน์จากจุฬาฯ “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด”

ใครที่พลาดจากครั้งที่แล้ว ตอนนี้คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ กลับมาให้แก้มืออีกครั้ง ในหัวข้อ มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด ตอน ไวยากรณ์พร้อมรบ ที่มีเนื้อหาเน้นไปที่ประเด็นไวยากรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้บ่อย รวมถึงเป็นกลุ่มที่มักพบเจอในข้อสอบ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วๆ นี้ ใครที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 10-25 สิงหาคม 2561

-สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2561

-ประกอบด้วยเนื้อหา 10 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ และกลุ่มคำต่างๆ ที่ใช้บ่อย

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้อย่างถูกต้อง

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ. มณฑิรา ดำรงมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ