เตรียมตัวเลย!! กับคอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ “English for Job Hunters”

กลับมาอีกครั้งกับคอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ โดยครั้งนี้มาในหัวข้อ “English for Job Hunters: ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่กำลังหางาน” เพื่อใช้ในการเขียนเรซูเม่ และสัมภาษณ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่มักพบเจอในโฆษณารับสมัครงาน เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแวดวงการทำงาน การเลือกใช้คำที่จะนำมาเขียนเรซูเม่ และอื่นๆ

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561

-สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 15 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านโฆษณารับสมัครงานที่เป็นภาษาอังกฤษได้

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในแวดวงการทำงาน

-เพื่อให้ผู้เรียนเลือกใช้คำศัพท์ในการเขียนเรซูเม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในสัมภาษณ์งานได้อย่างมั่นใจ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ. มณฑิรา ดำรงมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ