มาแล้ว!! “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ฯ” คอร์สเรียนฟรีจากจุฬาฯ

กลับมาอีกครั้งกับคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยครั้งนี้มาในหัวข้อ “มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด โค้งสุดท้ายไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ”

โดยเนื้อหาจะเป็นการสรุปประเด็นไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ ติวเข้มสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ทบทวนประเด็นเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบ และสอนเกี่ยวกับ problem sounds, word stress และ linking sounds รวมถึงการออกเสียงเบื้องต้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 9 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านไวยากรณ์ไปใช้อย่างถูกต้อง

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

อ. มณฑิรา ดำรงมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ