คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬาฯ “การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ”

พลาดไม่ได้สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจเรียนด้านการสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ โดยคอร์สเรียนนี้จะสอนเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างชิ้นงานต่างๆ เช่น สื่อการสอน ชิ้นส่วนทางวิศวกรรม เป็นต้น โดยเปิดให้เรียนฟรี พร้อมมีเกียรติบัตรรับรอง

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 5 ตุลาคม 2561 (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 )

-สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2561

-ประกอบด้วยเนื้อหา 7 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

คุณกฤตนัย สัจจพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ