มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ มอบทุนในระดับบัณฑิตศึกษากว่า 90 ทุน

ในทุกๆ ปี มูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ จะทำการจัดมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อ Gates Cambridge Scholarship โดยเป็นทุนที่เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักร

Gates Cambridge Scholarship เป็นทุนระดับบัณฑิตศึกษา เลือกเรียนได้ในหลากหลายสาขาวิชา จัดการเรียนการสอนโดย University of Cambridge

รายละเอียดทุนล่าสุดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 90 ทุนในแต่ละปี โดยจำนวนเงินทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรปริญญาที่เลือกหรือโครงการการศึกษา โดยระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 12 ถึง 24 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

บัณฑิตศึกษา สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้อยู่ในสหราชอาณาจักร

-ลงทะเบียนในสาขาที่เปิดสอนใน University of Cambridge

-มีความสามารถที่โดดเด่น

-มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ

-มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อื่น

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอทุนออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ โดยมีช่วงเวลาปิดรับสมัคร 2 รอบ

-รอบแรก สำหรับผู้สมัครจากสหรัฐฯ คือ 18 ตุลาคม 2018

-รอบสอง สำหรับผู้สมัครจากชาติอื่นๆ คือ 5 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.gatescambridge.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ