Edinburgh College of Art มอบทุนป.โท สนับสนุนค่าเล่าเรียนกว่า 377,000 บาท

Edinburgh College of Art ภาควิชาในมหาวิทยาลัยในเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และปริญญาโทหลักสูตรการวิจัย

รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนละ £10,000 (ประมาณ 377,000 บาท) จำนวน 5 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในภาควิชาต่อไปนี้

-School of Art

-School of Design

-ESALA (สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม)

-History of Art

-Reid School of Music

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ทุนการศึกษานี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาควิชาที่กำหนด ซึ่งจะเริ่มต้นเรียนในเดือนกันยายน 2019

-มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครจะทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในเร็วๆ นี้

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ed.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ