“การตลาดเชิงสร้างสรรค์” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากThai MOOC

การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing) คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีที่เปิดสอนโดย Thai MOOC มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ในรายวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับการถอดโครงสร้างทฤษฎีการตลาดแบบดั้งเดิม วิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ และให้ผู้เรียนสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในรูปแบบการตลาดได้

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

-รายวิชา nou001

-เริ่มเรียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2018 สิ้นสุดในวันที่ 29 ตุลาคม 2018

-เวลาเรียนโดยประมาณ 1 ชั่วโมง / สัปดาห์

-มีคำบรรยายทั้งภาษาไทย / อังกฤษ / ภาษาจีนตัวเต็มแบบดั้งเดิม / ภาษาจีนประยุกต์แบบตัวย่อ

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

-อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีการตลาด เข้าใจการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการตลาด

-แนะนำขั้นตอนของวิวัฒนาการทางการตลาดอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้ที่มีความสนใจในการตลาด และการตลาดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงภาษาจีนธุรกิจ

 

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll in NOU001 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

อาจารย์ผู้สอน:

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หลี่จื้อเหริน (Assistant Professor, Dr. Louis Lee)

-อาจารย์โอฬาร สุมนานุสรณ์ (Olan Sumananusorn)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ