สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รับสมัคร “ล่าม” หมดเขต 23 ส.ค.นี้!!

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง รับสมัคร “ล่ามประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ” เพื่อทำหน้าที่แปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเป็นจีน

นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบในการเป็นล่ามแบบพูดตาม (Consecutive Interpreting) ไทยจีน หรือ อังกฤษ-จีน พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของจีน และทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และไม่อยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียน

-สามารถสื่อสารภาษาจีนระดับดีมาก

-สามารถสื่อสารภาษาไทย หรืออังกฤษระดับดีมาก

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน

-มีความรู้พื้นฐานระดับการเมือง และเศรษฐกิจจีน และสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-ประวัติย่อ

-สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

-สำเนาปริญญาบัตร และผลการเรียน

-เอกสารประกอบ (หากมี) ผลสอบวัดความรู้ภาษา (ไทย/จีน/อังกฤษ) จดหมายแนะนำอาจารย์ หรือจดหมายรับรองการผ่านงานจากนายจ้างเก่า

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นเอกสารใบสมัคร และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ส่งทางอีเมล rte_recruitment@sina.com

 

ปิดรับสมัคร:

23 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaiembbeij.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ