มาแล้ว!! โอกาสฝึกงานประเทศเบลเยี่ยมกับโครงการ Internat Don Bosco

สำหรับน้องๆ ที่กำลังมองหาโครงการฝึกงานต่างประเทศ เรามีโครงการดีๆ มาแนะนำ นั่นก็คือโครงการ “Internat Don Bosco” ให้น้องๆ นักศึกษาได้ไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยี่ยม

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการฝึกงานต่างประเทศภายใต้เครือข่าย International Voluntary Service, UNESCO เพียงแค่ส่งรายละเอียดขอบข่ายงานที่ต้องการฝึก และระยะเวลาที่ต้องการฝึกไปยังช่องทางที่ระบุต่อไปนี้ น้องๆ ก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานตามที่หวังไว้แล้ว

 

 

รายละเอียดโครงการ:

อ่านรายละเอียดโครงการได้ที่นี่

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย:

อ่านรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ที่นี่

 

ขั้นตอนการสมัคร:

เพียงส่ง Field งานที่ต้องการฝึก ประเทศที่สนใจ และระยะเวลาการฝึก ไปที่ admin@volunteerspirit.or.th หรือโทรศัพท์ 08 1959 2961

พร้อมทั้งให้สถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งถึงสมาคมโดยระบุรายละเอียด ดังนี้

-ประวัติของผู้ฝึกงาน

-รายละเอียดการขอเข้าฝึกงาน

-วัตถุประสงค์

-สิ่งที่คาดหวังจะได้รับจากการฝึก

-สมาคมตอบกลับยืนยันการฝึกงาน

-เริ่มต้นการฝึกงาน

-อาจารย์ผู้สอนนัดหมายนิเทศน์การฝึกงาน

-รับประกาศนียบัตรการฝึกงาน เมื่อฝึกงานครบตามระยะเวลาและเป้าหมาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

frontend.workcamp-plato.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ