ทุนศึกษาต่อที่เยอรมนี! จาก Friedrich Ebert Foundation สนับสนุนโดย DAAD

มีทุนการศึกษาให้กันอย่างต่อเนื่องกับทุน Friedrich Ebert Foundation ศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก DAAD กว่า 40 ทุน!

โดยเป็นทุนให้กับนักศึกษาในระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี และปริญญาโท เรียกได้ว่าผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนเต็มจำนวนเรียนฟรีๆ เลยทีเดียว! รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน EUR 750 (ราว 27,500 บาท) ในหลักสูตรปริญญาตรี, อนุปริญญา, Magister หรือโปรแกรมการสอบของรัฐ

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน EUR 850 (ราว 30,000 บาท) ในหลักสูตรปริญญาโท

– ค่าประกันสุขภาพ

– ผู้สมัครที่มีบุตรจะได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ EUR 276 (ราว 10,000 บาท)

– ทุนการศึกษาไม่ต้องชำระคืน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจากแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และยุโรปตะวันออก มีสิทธิ์สมัคร

– มีความสามารถทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม

– มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ประเทศบ้านเกิดของตนในอนาคต

 

– ไม่พิจารณาผู้ที่พำนักอยู่ในเยอรมนีนานกว่า 15 เดือน ณ เวลาที่สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หลักฐานแสดงผลการเรียน

– หลักฐานการมีส่วนร่วมทางสังคม การเมือง และมีความมุ่งมั่นต่อคุณค่าของสังคมและประชาธิปไตย

– ผลคะแนนทักษะภาษาเยอรมัน (แม้หลักสูตรจะเป็นภาษาอังกฤษก็ตาม)

– ผลคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

แตกต่างกันโดยสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

daad

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ