มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung ประเทศไทย ประกาศรับสมัครงานวันนี้- 5 กรกฎาคม 2562

มูลนิธิ Friedrich-Ebert-Stiftung ประเทศไทย ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programme and Administrative Officer 

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหาร (ธุรกิจ) หรือด้านที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี

3. สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หากมีทักษะภาษาเยอรมันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. มีทักษะด้านการสื่อสาร การพูดและการเขียน

5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม

6. มีความรับผิดชอบ

7. มีทักษะด้านการจัดการและเป็นคนใส่ใจในรายละเอียด

8. พร้อมที่จะปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ หรือทำงานล่วงเวลาในช่วงที่มีงานสัมมนา รวมทั้งสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

9. สามารถช่วยงานในโปรเจคอื่นได้หากจำเป็น

10. มีทักษะการใช้โปรแกรม Ms Office

 

วิธีการสมัคร:

ส่งหนังสือแนะนำตัว (Cover Letter) และ CV ไปยังอีเมล Thamonpat.Cooperider@fes.asia

 

ปิดรับสมัคร:

5 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

DAAD Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ