มาแล้ว!! ทุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาเอก ณ Max Delbrück Center ประเทศเยอรมนี

โอกาสสำหรับคนที่สนใจเรียนต่อปริญญาเอกมาแล้ว!! กับทุนเต็มจำนวนเรียนต่อด้าน Biomedical Sciences ณ Max Delbrück Center ประเทศเยอรมนี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จำนวน 9 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก สาขา Biomedical Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นผู้ที่สนใจในประเด็นต่อไปนี้

– Cardiovascular research and metabolic diseases

– Cancer and Immunology

– Developmental biology

– Medical systems biology

– Bioinformatics

– Mathematical modeling

– Structural biology

– Diseases of the nervous system

– Translational research

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.mdc-berlin.de

 

ปิดรับสมัคร:

10 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mdc-berlin.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ