ห้ามพลาด! CYD เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้น ทุนละ 100,000 บาท

ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว (CYD) เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนศึกษาวิจัยระยะสั้นในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 3 ทุนวิจัย รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนวิจัยจำนวน 3 ทุน ทุนละ 100,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนงานวิจัยในประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ที่มีความสนใจเชิงลึกในงานด้านเด็กและเยาวชน ประเด็นต่างๆ

2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

3. ทำงานในหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

4. เป็นผู้มีประสบการณ์งานเขียนเชิงวิชาการเช่น บทความวิจัย บทความวิชาการ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจรับทุนกรอกรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในรอบที่ 1 (ข้อมูลส่วนตัวและประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน) ได้ที่ : https://forms.gle/xkS2CGSUeYFzZ8n37

 

ปิดรับสมัคร:

15 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน CYD

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ