รู้จักทุน Franco-Thai ทุนป.โท-เอก ที่มอบให้กับนักเรียนไทย ไม่จำกัดสาขา ไม่ต้องใช้คืน!!

ในปัจจุบัน การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศนับว่าเป็นเรื่องง่ายกว่าอดีตมาก เนื่องจากโอกาสทางการศึกษาที่เปิดกว้าง และมีหน่วยงานมากมายพร้อมมอบทุนสนับสนุน

 

 

ประเทศฝรั่งเศส เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานการศึกษา ทั้งยังมีค่าครองชีพที่ไม่แพงมาก หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป และในปัจจุบัน ยังมีหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ทำให้ผู้ที่ยังไม่มีทักษะด้านภาษาฝรั่งเศส สามารถเดินทางไปเรียนต่อได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งในแต่ละปี ยังมีทุนสนับสนุนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

 

ทุน Franco – Thai เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนไทยในแต่ละปี จุดเด่นที่น่าสนใจของทุนนี้ก็คือ เป็นทุนที่มอบให้โดยไม่จำกัดสาขา และวันนี้ เราอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น

ทุน Franco – Thai 2019 เป็นทุนการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส จัดสรรโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งมี Campus France เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย อายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยไม่จำกัดสาขาวิชาและสถาบัน

 

สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษได้ แถมยังเป็นทุนที่ไม่มีเงื่อนไขการชดใช้ทุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภททุน ได้แก่ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและทุนสนับสนุนบางส่วน

จุดประสงค์ของการจัดตั้งทุนนี้ขึ้นมาก็คือ เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีเป้าหมายชัดเจน และสนใจอยากไปศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย หรือหรือสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

 

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร:

ในแต่ละปีจะมีการเปิดรับสมัครตามนโยบายขององค์กร สำหรับปี 2019 ได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019

 

คุณสมบัติที่กำหนด:

คุณสมบัติคร่าวๆ ของการรับสมัครทุนการศึกษานี้ก็คือ

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– สมัครเรียนเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถานศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศสเเล้ว (ไม่จำกัดสาขา)

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาฝรั่งเศสได้

 

รูปแบบของทุนที่มอบให้:

ทุนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือเป็นทุนเต็มจำนวน และทุนสนับสนุนบางส่วน ซึ่งจะแตกต่างกันดังนี้

– ทุนเต็มจำนวน: ครอบคลุมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สนับสนุนค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ทุนสนับสนุนบางส่วน: จะได้รับสิทธิทางสังคมในฐานะนักเรียนทุน ระยะเวลา 10 เดือน บางกรณีที่ต้องเข้าเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาโทปีที่ 1 อาจได้รับทุนเป็นเวลา 2 ปี

 

ระยะเวลาที่มอบทุนให้:

– ระดับปริญญาโท : 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) สูงสุด 2 ปี (แล้วแต่กรณี)

– ระดับปริญญาเอก : สูงสุด 3 ปี โดยในแต่ละปี ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/วิทยานิพนธ์ที่รับผิดชอบเพื่อต่อทุน

 

การรับสมัคร:

การรับสมัครจะรับผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ทรานสคริปต์ฉบับล่าสุด

– Cover Letter หรือจดหมายแนะนำตัว พร้อมคำอธิบายถึงแรงบันดาลใจและความสนใจที่ทำให้เลือกสมัครทุนนี้

– สำเนาปริญญาบัตร (หากได้รับแล้ว)

– เรซูเม่ที่ระบุเกรดเฉลี่ยและหลักสูตรการศึกษาไว้ด้วย

– จดหมายตอบรับเข้าเรียนจากสถานศึกษาในประเทศฝรั่งเศส หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้สมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว

– ผลทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL หรือ IELTS และ/หรือผลสอบภาษาฝรั่งเศส TCF, DELF หรือ DALF (ควรมี)

ในส่วนของเกรด ไม่มีการระบุเกรดการศึกษาขั้นต่ำ ดังนั้นผู้ที่อาจจะยังมีผลการศึกษาไม่ดีมาก แต่วางแผนไว้ว่าอยากจะเรียนต่อที่ฝรั่งเศสในอนาคต ยังสามารถพัฒนาตัวเองและเตรียมพร้อมในด้านอื่นๆ เพื่อสอบชิงทุนนี้ได้

สิ่งที่จะช่วยเสริมความน่าสนใจก็คือ เป้าหมายที่ชัดเจนที่จะแสดงให้คณะกรรมการเห็นได้ว่า เพราะเหตุใดคุณจึงสมควรได้รับทุนนี้ รวมถึงอาจจะมีประวัติการทำกิจกรรมที่โดดเด่นกว่าผลการเรียน ประวัติการทำงาน เป็นต้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำหรับผู้ที่ยังมีข้อมูลที่สงสัย และอยากเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการรับสมัครสอบครั้งต่อไป สามารถติดต่อไปที่เพจ : CampusFrance Thailand ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทุนนี้คอยให้คำแนะนำ

เห็นไหมล่ะว่า ในยุคนี้การไปเรียนต่อไม่ใช่เรื่องยาก และการขอรับทุนยิ่งง่าย เมื่อองค์กรต่างๆ เปิดรับความสามารถที่หลากหลาย เหลือแค่ว่าคุณมีความพร้อมที่จะรับโอกาสเหล่านั้นมากแค่ไหน :)

 

ขัอมูลทุน: francothai-science

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ