ทุน Franco-Thai 2020 ทุนระดับปริญญาโท-เอก ไม่จำกัดสาขา หลักสูตร และสถาบัน

ทุน Franco-Thai 2020 (ทุนของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย) เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว!!

ใครที่ยังไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับทุน “Franco-Thai” สามารถอ่านรายละเอียดทุนเบื้องต้นได้ที่บทความ รู้จักทุน Franco-Thai ทุนป.โท-เอก ที่มอบให้กับนักเรียนไทย ไม่จำกัดสาขา ไม่ต้องใช้คืน!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, สวัสดิการนักเรียนทุน, ประกันสุขภาพ, เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน, หน่วยงานดูแลนักเรียนทุน, ช่วยเหลือในการจองที่พัก, ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯลฯ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาและหลักสูตร ไม่จำกัดสถาบัน (รัฐบาลหรือเอกชน) ได้ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝรั่งเศส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย

– อายุต่ำกว่า 35 ปี (ในวันที่ 1 กันยายน 2562)

 

วิธีการสมัคร:

ศึกษาคู่มือการสมัครทุนได้ที่ www.francothai-science.com

 

ปิดรับสมัคร:

19 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CampusFrance Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ