ทุนฟูลไบรท์ขยายเวลารับสมัคร! สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ทำงานวิจัยในสหรัฐฯ

ทุนที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งทุนในประเทศไทย ที่เหล่านักล่าทุนหรือผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างคุ้นหูกันดีคงหนีไม่พ้น ‘ทุนฟูลไบรท์’

ที่ล่าสุดก็ได้จัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ได้มีโอกาสทำวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในสหรัฐอเมริกา

 

 

ทุนฟูลไบรท์ได้ร่วมมือกับกองทุนสนับสนุนงานวิจัยแห่งประเทศไทย (TRF) โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกถึง 5 คนในปีการศึกษา 2563 นี้ จะได้ร่วมทำงานวิจัยในสหรัฐอเมริกากว่า 6 เดือน ข่าวดีคือขณะนี้ได้ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 แล้ว

สามารถดูรายละเอียดของทุนได้ดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ถือสัญชาติไทยที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยของประเทศไทย

 

เอกสารที่ใช้สมัคร:

– ข้อเสนอโครงการวิจัย (3 – 5 หน้า)

– เรียงความเกี่ยวกับชีวประวัติ (1 – 2 หน้า)

– คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ITP 525 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 75 คะแนนขึ้นไป

– ใบรับรองผลการเรียนของหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก

– CV/Resume

– จดหมายยืนยันจากมหาวิทยาลัย/สถาบันในสหรัฐอเมริกา

– จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากหัวหน้างาน หรืออาจารย์ในภาควิชา

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครขอทุนได้ที่เว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org

 

ปิดรับสมัคร:

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่

Fulbright Thailand เบอร์โทร 02-285-0581/2 ต่อ 107 อีเมล [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ