ทุน U.S.-ASEAN Visiting Scholar ทุนวิจัยระยะสั้นที่ USA ปี 2024 สำหรับบุคลากรจากภาครัฐและเอกชน

สำหรับนักวิจัยในสังกัดภาครัฐและเอกชนที่กำลังมองหาทุนดีๆ สำหรับการวิจัยในต่างประเทศ เราขอแนะนำทุนนี้เลยค่า

มูลนิธิการศึกษาไทย – สหรัฐอเมริกา Fulbright Thailand เปิดรับสมัครทุนประจำปีในโครงการ U.S.-ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) 2024 โดยทุนนี้จะมอบการสนับสนุนให้กับบุคลากรจากภาครัฐและเอกชน เพื่อทำงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3 – 4 เดือน

รูปแบบทุนจะให้การสนับสนุนในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และห้องปฏิบัติการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็น

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Fulbright

 สาขาที่กำหนด : ดูสาขาที่กำหนดที่นี่

– ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และห้องปฏิบัติการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็น

 

คุณสมบัติ:

– เป็นพลเมืองไทยที่มีอายุไม่เกิน 58 ปี ณ เวลาที่สมัคร และมีสุขภาพแข็งแรง

– ไม่เป็นผู้ที่ถือวีซ่าอพยพของสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีสิทธิ์อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐฯ หรือผู้ที่ถือบัตร/กรีนการ์ด และผู้ที่ถือสองสัญชาติ

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ

– เป็นบุคลากรจากภาครัฐและเอกชนที่มีแรงจูงใจและประสบการณ์สูง

– ต้องไม่เคยได้รับทุนฟุลไบรท์ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา

– ต้องไม่ได้รับวีซ่า J-1 ประเภท Professor/Research Scholar ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา

– ไม่ใช่ผู้ที่กำลังสอน กำลังศึกษา หรือทำวิจัยในสหรัฐอเมริกา

– ต้องไม่ได้เป็นผู้ที่ทำงานให้กับสถานทูตสหรัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– อยู่ในประเทศไทย ณ วันที่สัมภาษณ์ รวมถึงตลอดกระบวนการคัดเลือก (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)

– ต้องกลับประเทศไทยเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

– ได้รับจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าภาพในสหรัฐฯ

– สามารถลาจากต้นสังกัดเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2568 และไม่เกินวันที่ 30 มีนาคม 2568

– สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่จัดโดย Fulbright Thailand ได้อย่างเต็มที่

– มีความเต็มใจและสามารถทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกา เช่น เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่ปรึกษา หรือในด้านอื่นๆ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Fulbright U.S. ASEAN Visiting Scholar 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ